Groep 7

Met ingang van de meivakantie start ook het zwangerschapsverlof van Juf Esther. 

Als school hebben wij besloten dat het voor groep 7 wenselijk is om een vast gezicht te hebben. Dit met het oog op de richtingsgesprekken en ter voorbereidingen op groep 8. Dit betekent dat meester Daniël het vaste gezicht van groep 7 de hele week is.

De groep heeft 15 leerlingen.

Methoden die gebruikt worden:

 ​* Taalactief (spelling en taal)  * Pluspunt 4 (rekenen)   * Cito hulpboeken (begrijpend lezen)  * Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) * Timboektoe (technisch lezen)  * Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek)  * Topomasters (topografie)  * Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)  * Eigenwijsdigitaal (muziek)  * Pennenstreken (methodisch schrijven)  * Groove.me (Engels) De methode Blink sluit erg aan bij Thinking For Learning (onze onderwijs-visie). Kinderen zijn onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend aan het leren.