Groep 8

juf Sabine staat op ma. & din. op deze groep, juf Nardy op woe. t/m vrij.

De groep heeft 21 leerlingen.

Methoden die gebruikt worden:

 ​* Taalactief (spelling en taal)  * Pluspunt 4 (rekenen)   * o.a. nieuwsbegrip (begrijpend lezen) * Blink Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek)  * Topomasters (topografie)  * Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)  * Eigenwijsdigitaal (muziek)  * Pennenstreken (methodisch schrijven)  * Groove.me (Engels) De methode Blink sluit erg aan bij Thinking For Learning (onze onderwijs-visie). Kinderen zijn onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend aan het leren.