Groep 1 - 2

Juf Yvonne heeft de groep op maandag, dinsdag en woensdag en juf Marije op donderdag en vrijdag.

De groep heeft momenteel 22 leerlingen, maar daar stromen gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen bij in.

Methoden die gebruikt worden:

 

        » Onderbouwd: voor rekenen, taal en motoriek.
         »  Fonemisch bewust zijn (taal)
           » Bas (taal)
         »  Met sprongen vooruit (rekenen)
         »  Pennenstreken (motoriek)
             »  Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
         » Eigenwijs (muziek)