Groep 4

Juf Angela staat ma. & din. voor de groep, juf Regien van woe. t/m vrij.

 De groep heeft 22 leerlingen.

Methoden die extra gebruikt worden in groep 4:

Timboektoe:
Drie keer per week wordt er een les behandeld uit de methode Timboektoe. Deze methode maakt gebruik van realistische verhalen, fantasieverhalen, poëzie, instructieteksten, strips, informatieve teksten en brieven. Er wordt zowel op woord- als tekst niveau geoefend en er komen verschillende werkvormen aan bod. 

Taal Actief:
Taal Actief bevat een taal- en spellingprogramma die dezelfde thema’s volgen.

Het taalprogramma onderscheidt vier leerstofdomeinen:

1.  Woordenschat

2.  Taal verkennen

3.  Spreken & luisteren

4.  Schrijven

Tutor lezen:
De kinderen uit groep 4 lezen 2 keer per week  individueel onder begeleiding van een tutor (een leerling uit de midden- of bovenbouw). Dit gebeurt met de duolees-strategie.

Kinderen die niet tutorlezen, lezen zelfstandig in een leesboek.