Groep 4

Juf Angela staat ma. & din. voor de groep, juf Regien van woe. t/m vrij.

 De groep heeft 22 leerlingen.

Methoden die extra gebruikt worden in groep 4:

Timboektoe:
Drie keer per week wordt er een les behandeld uit de methode Timboektoe. Deze methode maakt gebruik van realistische verhalen, fantasieverhalen, poëzie, instructieteksten, strips, informatieve teksten en brieven. Er wordt zowel op woord- als tekst niveau geoefend en er komen verschillende werkvormen aan bod. 

Taal Actief:
Taal Actief bevat een taal- en spellingprogramma die dezelfde thema’s volgen.

Het taalprogramma onderscheidt vier leerstofdomeinen:

1.  Woordenschat

2.  Taal verkennen

3.  Spreken & luisteren

4.  Schrijven

Tutor lezen:
De kinderen uit groep 4 lezen 2 keer per week  individueel onder begeleiding van een tutor (een leerling uit de midden- of bovenbouw). Dit gebeurt met de duolees-strategie.

Kinderen die niet tutorlezen, lezen zelfstandig in een leesboek. 


Rekenen (Pluspunt 4):

In de groepen 3 t/m 8 werken we met Pluspunt 4. Wij werken met het digitale leerplatform Bingel.

Blink wereld
:
Villa60 werkt met de methode Blink Wereld. Deze methode is een geïntegreerde methode waarin aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis verweven zitten in een thema.

Nog veel meer…


  • ·             Handvaardigheid/tekenen

    ·              Kanjertraining (sociaal emotionele “werkwijze”)

    .               Muziek op verschillende momenten in de week: een spelletje, liedje, dansje e.d.