Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die er samen met het team voor zorgt dat de activiteiten op school goed verlopen. Het gaat om leuke en ontspannende activiteiten voor de kinderen die naast het verplichte lesprogramma plaats vinden, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportactiviteiten. Deze activiteiten worden niet bekostigd door de overheid, maar vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die door de ouderraad wordt beheerd.

Taken ouderraad

• organiseren en ondersteuning bieden bij excursies, projecten en schoolreisjes
• aandragen van ideeën aan de groepsleerkrachten
• signaleren en melden van mogelijke problemen
• helpen bij de organisatie van de activiteiten van de leerkrachten
• aanspreekpunt voor de ouders
Twee leerkrachten vertegenwoordigen het personeel in de ouderraad. Eén keer per maand vergadert de ouderraad, hierbij zijn ook de afgevaardigde leerkrachten aanwezig

Leden ouderraad:

In deel 2 van de schoolgids vindt u een actuele namenlijst van de ouderraadsleden.

De vergaderstukken van de ouderraad zijn voor de ouders beschikbaar via het intranet van de website (knop rechtsboven, inloggegevens via de Nieuwsflits of via de school).


De OR is bereikbaar via email: ORvilla60@poolsterscholen.nl