Groep 1 - 2 B

Juf Yvonne heeft de groep op ma., din, don. & vrij. en juf Marion op woensdag.

De groep heeft momenteel 22 leerlingen, 
maar daar stromen gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen bij in.

Methoden die gebruikt worden:

        » Onderbouwd: voor rekenen, taal en motoriek.
         »  Fonemisch bewust zijn (taal)
           » Bas (taal)
         »  Met sprongen vooruit (rekenen)
         »  Pennenstreken (motoriek)
             »  Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)
         » Eigenwijs (muziek)