Groep 1 - 2 B

Juf Yvonne heeft de groep op ma., din, don. & vrij. en juf Angela op woensdag.

De groep heeft momenteel 21 leerlingen, 
maar daar stromen gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen bij in.

Methoden die gebruikt worden:

        » Onderbouwd: voor rekenen, taal en motoriek.

 

»  Fonemisch bewust zijn (taal)

 

» Bas (taal)

 

»  Met sprongen vooruit (rekenen)

 

                              »  Pennenstreken (motoriek)

»  Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling)

                        » Eigenwijs (muziek)